(7 Πατ.) Κωδ. Πόρτας 33 Κωδ. Βαφής 2165

(7 Πατ.) Κωδ. Πόρτας 33 Κωδ. Βαφής 2164 Βαφή άσπρο του πάγου με καφέ