(1 Πατ.) Κωδ. πόρτας 24 Κωδ. βαφής 4320 Μπέζ με καφέ